6352 sonucu İİK da değişiklik gören maddeler

6352 Sayılı Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı Kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın Yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve Cezaların ertelenmesi hakkında kanun’ un ilk 36. maddesi 2004 sayılıİcra İflas Kanunu’nda değişiklikler getirmekte olduğu hepimizin malumu. Yasa ile getirilen değişiklikleri İcra İflas Kanun’un un ilgili maddelerine işledim.  Yargının hızlandırılması ve demokratikleşme getiren bu mükemmel (!) kanunun getiridği yeniliklerden sonra; İİK nun ilgili maddelerinin son aldığı muasır medeniyet seviyesini meslektaxların beğenilerine sunuyorum.

metni incelem için lütfen tıklayın : İİK değişiklik gören maddeler

Yargının etkinleştirilmesini sağlayan bu yasa ile 112. madde ile taşınmazı satışa hazırlaması için icra memuruna verilen süre 2 aydan 3 aya,  122 madde ile 2 ay olarak belirlenen süre 3 ay getirilmiş ve satış sürelerine 1 ay ilave edilmiştir.  Yargıyı hızlandırma ve etkinleştirme amacı taşıyan bu kanunun en azından İcra iflas kanuna ilişkin getirdiği değişiklerin yavaşlama ve etkisizleşme getireceği açıktır.