SILA Projesi 3. bileşeni; Performans kriterleri geliştirme projesi

Daha önce 1. ve 2. bileşenlerinde yer aldığımız SILA projesinin 3. bileşeni olarak belirlenen “Adli Yardım (Legolate) avukatlarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi projesi” nin bölge toplantısı 16.11.2018 tarihinde tam gün olarak Konya da düzenlendi.

Toplantıya Baromuzu temsilen Afyonkarahisar Barosu Adli Yardım Bürosunda birlikte görev yaptığımız çok değerli meslektaşlarım Av. Murat Bozok ve Av. Samimcan Uyar ile Baromuzu temsilen katılarak katıkada bulunduk.

Konu; meslektaşların performanslarının değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesiolarak belirlenince, oldukça hassasbir zeminde yer alıyor. Zira bir yandan avukatın bağımsızlığını devam ettirmek bir yandan da adli yardım uygulamalarında daha aktif görev alan mesletaşlarımızın teşvik edilmesinin temin etmek için çok hassas kriterler belirlenmesi gerekli.

AB ilerleme raporlarında sürekli eleştiri konusu olan ” adli yardım uygulamalarının içeriğinin yetersiz” liği bahsini umarım bu çalışmalar ve taslak yönetmelik ile gideribiliriz.

Serbest Meslek Makbuzu rakamları nasıl hesaplanır.

Takip ettiğimiz dava ve icra takipleri için düzenleyecek olduğumuz serbest meslek makbuzunu stopajlı olarak düzenlemek gerekitğinde sık sık kafa karışıklıkları oluşuyor.

Bu karışıklığı önlemek ve hatasız makbuz düzenlemek için Barolar Birliği’nin hesaplayıcısı yanında bir çok hesaplama programıda bulunuyor. Fakat bu programlar hesaplamayı otomatik olarak yapıyorlar. Hesaplama prensibini ve formülünü kullanıcılara vermedikleri için amiyane tabirle “pirinç veriyor pirinç yetiştirmeyi” öğretmiyorlar.

Hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin hesaplama formülünü kısa bir yazı ile paylaşmayı düşünerek bu yazıyı hazırladım.

Öncelikle bilmemiz gereken şu ki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki rakamlar KDV dahil (brüt) rakamlardır. Bu sebeple Tarifeye ilaveten KDV hesaplamak yerine  / 1,18 formülü ile net rakamı bulmak gerekiyor. Aşağıda her satır için hesap formülünü açıkladım

Brüt Ücret = Tarife / 1,18

Stopaj(%20) =Brüt ücret  x 20 %

KDV = Brüt Ücret x 18 %

Toplam Tahsilat = Brüt ücret – Stojpa + KDV

Bu hesaplama formülü ile online hesaplama araçlarına ihtiyaç olmadan hesaplama yapılabilir.