Arabulucu

Arabuluculuk Nedir?  

2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile girmiş bulunan arabuluculuk, dünyada 150 den fazla ülkede uygulanan, yargılamaya alternatif tarafların kendi çözüm yollarını ürettiği uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabalucuya nasıl erişebilirim?

Buradaki linkten güncel arabaluculara ulaşabilirsiniz.

Arabulucu kimdir?

Hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra, mesleğinde en az 5 yıl kıdeme sahip, Arabuluculuk eğitimi almış, arubuluculuk sınavını ikmal etmiş ve Adalet Bakanlığınca düzenlenen mülakat sonucu Arabulucu siciline yazılmış olan hukuk adamıdır.

İstediğim arabulucuya gidebilirmiyim?

Uyuşmazlığınızın karşı tarafınında kabul etmesi halinde evet.

Hangi uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurabilirim?

İşçi-işveren, kiracı-kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, fikri mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar, boşanma ve velayet dışındaki, özellikle anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar gibi, hakim kararı gerektirmeyen, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabulucu yardımıyla çözüme kavuşturulması mümkündür.

Arabulucuya ne zaman başvurulur ?

Dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra taraflar kendi istekleriyle süreci başlatabilirler.  

Dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurulsa dahi, taraflar uyuşmazlıkla ilgili bir çözüme ulaşamazlarsa, yargı yoluna başvurma hakları saklıdır. 

Arabuluculuğa başvurulduğunda, sürecin başlamasından sona ermesine kadar geçecek süre boyunca, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler de durur.

Arabuluculuk yoluna başvurmanın avantajı nedir?

  • Arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek ya da sonlandırmak ile ilgili tüm kararlarda tarafların serbest olması, bu kararları serbest iradeleriyle almaları,

  • Tarafların, hangi sıfatta olurlarsa olsunlar, süreç boyunca eşit haklara sahip olmaları,

  • Süreçte uygulanacak usulü tarafların serbestçe kararlaştırabilmesi, prosedürlerden uzak, samimi ve esnek çözümler üretilebilmesi,

  • Arabuluculuk sürecinin, yargı sürecinin aleniliğinin aksine, gizli olması; bu süreçte elde edilen bilgi ve belgelerin de gizlilik kapsamında olması, ileride dava açılacak olsa dahi delil olarak kullanılamaması,

  • Süreç sonunda tarafların anlaşması halinde, anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alınabilmesi ve bu şerhi içeren anlaşma belgesinin ilam niteliğinde belge sayılması,

  • Tarafların yargılama sürecinde yapmak zorunda olduğu harç ve gider avansı gibi masrafların arabuluculuk sürecinde harcanılmaması,

  • Arabuluculuk sürecinin yargılamaya nazaran çok hızlı sonuçlanması, birkaç gün hatta birkaç saatte sonuca ulaşılması,

  • Tarafların mahkeme önünde konuşamayacağı, dile getiremeyeceği tüm hususları, arabuluculuk sürecinde dile getirebilmesi ve bu sayede gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunun net olarak tespit edilebilmesi,

  • Her iki tarafın da süreçten ihtiyaçları karşılanmış ve mutlu ayrılması sayesinde insani ve ticari ilişkilerin devam etmesi olarak sayılabilir.