İçtihat

Cankurtaran İçtihatlar

1- Kesin Süre Geçtikten Sonra Yapılan Celsede Davalı Vekilinin Delil Listesini Sunduğu/Tanıklarını Hazır Ettiği – Celse Talikine Neden Olmadığından Huzurdaki Tanıkların Dinleneceği: kesin süre celse taliki

 

2-Haciz yerinde üçüncü kişinin vergi levhası ibraz etmesi bu işyerinin üçüncü kişiye ait olduğunu göstermez. Vergi Levhası işyerinin 3. kişiye ait olduğunu göztermez

 

3-Elektronik ortamda  00:00’a kadar yapılan işlemlerin süresinde olduğu’na ilişkin 11 Hukuk Dairesi kararı:

ELEKTRONİK ORTAMDA 0000’A KADAR YAPILAN İŞLEMLERİN SÜRESİNDE OLDUĞU

 

4-Boşanma davasından sonra da tarafların aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu hal, evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, ortak hayatın sürdürülmesinin fiilen mümkün olduğunu göstermektedir. Ortak hayatın devam etmesi, birliğin sarsılmadığıın gösterir